Industrie 4.0

Industrie 4.0 is een beweging waarbij gehele productieprocessen en alle faciliteiten een digitale aanwezigheid krijgen. Ieder component en ieder subsysteem binnen een industrieel bedrijf wordt digitaal benaderbaar. Het doel hierbij is het creëren van een compleet overzicht van alle gemeten inzichten en bovendien meer efficiëntie en rendement creëren in de productie. Sensor Partners biedt radar sensoren aan die in staat zijn om draadloze niveaumetingen te doen in een groot aanbod aan applicaties, zoals van het waterpeil en in verschillende containers. Ook levert Sensor Partners met SmartMonitor een innovatieve oplossing om alle aanwezige machines in een industriehal te monitoren vanuit 1 centraal systeem.