Näherungsschalter: Induktive Sensoren von Sensorpartnern

Näherungsschalter werden zwischen induktiven Sensoren und kapazitiven Sensoren unterteilt. Induktive Sensoren schalten Metallobjekte ein, wobei kapazitive Sensoren zur Erkennung von Nichtmetallobjekten verwendet werden.

  • Kapazitive Sensoren

    Kapazitive Sensoren

    Capacitieve sensoren zijn industriële sensoren geschikt voor niveaudetectie van vloeistoffen zoals water en brandstoffen in tanks of vaste materialen zoals hout of granulaat. Dit maakt de sensoren zeer bruikbaar in verschillende toepassingen en industrieën. Door de werking van de sensor, met behulp van een capacitief veld, zijn de detecties van producten en vol-leeg-meldingen mogelijk zonder contact te maken met het…
  • Induktive Sensoren

    Induktive Sensoren

    Inductieve sensoren schakelen alleen op magnetische metalen. Deze hebben als voordeel niet gevoelig te zijn voor alle andere materialen in de omgeving, zoals hout, plastic of vervuiling waardoor detecties uiterst betrouwbaar zijn. In tegenstelling tot een mechanische schakelaar is een inductieve naderingsschakelaar vrij van slijtage door de contactloze werking. Inductieve sensoren werken volgens het principe van verandering van inductie. Deze…
Näherungsschalter: Induktive Sensoren von Sensorpartnern

Näherungsschalter werden zwischen induktiven Sensoren und kapazitiven Sensoren unterteilt. Induktive Sensoren schalten Metallobjekte ein, wobei kapazitive Sensoren zur Erkennung von Nichtmetallobjekten verwendet werden.