Positionierung

Deze producten worden ingezet in industriële applicaties om producten, onderdelen, objecten of personen te positioneren of toe te wijzen aan een specifieke locatie in een proces.