Types d'optiques pour les capteurs de couleurs

Les différentes optiques pouvant être utilisées avec les capteurs de couleur SPECTRO.

Capteur de détection de couleur de Sensor Instruments

SPECTRO kleurensensoren de Sensor Instruments meten de kleur van de oppervlakte van een object en vergelijken deze met een ingeleerde referentiewaarde. Binnen een instelbare tolerantie wordt de kleur herkent en vervolgens een digitale uitgang geactiveerd. De SPECTRO kleurensensoren zijn beschikbaar met verschillende soorten optieken en geïntegreerde verlichting. De keuze maak je op basis van de applicatie en het materiaal dat de sensor moet detecteren. Lees hieronder meer over de soorten optieken en waarvoor deze worden ingezet.

Kleurensensor met confocale optiek - COF

Détection des couleurs des petits objets

Kleurensensor met heldere en gefocusseerde lichtbron - FCL

Détection des couleurs à grande vitesse à grande distance

SPECTRO’s met COF optieken projecteren een witte lichtspot met een diameter van 1 tot 8 mm of een afmeting van 4 x 0,7 mm op het detecteren object. De optiek van de zender is in het midden van de optiek van de ontvanger geplaatst. Naast het feit dat dit ruimte bespaart, levert het ook een uiterst nauwkeurige en snelle detectie op van kleine objecten, zoals kleurmarkeringen of draden. Zelfs vanaf een grote afstand. Denk aan de inspectie van markeringen op een verpakking in de grafische industrie voordat deze verder wordt bewerkt.

De FCL SPECTRO’s maken het mogelijk om kleuren te detecteren op grotere afstanden. Afhankelijk van de uitvoering van de SPECTRO en het soort object kunnen afstanden tot op 500 mm worden gerealiseerd. De sensor wordt vooral gebruikt wanneer er onderscheid moet worden gemaakt tussen glanzende en niet-glanzende objecten met dezelfde kleur, bijvoorbeeld om te bepalen of een object, zoals een verpakking met flessen mineraalwater, voorzien is van een transparante folie of niet.

Kleurensensor met diffuus licht - DIL

Détection des couleurs des surfaces texturées

Kleurensensor met diffuus licht - DIF

Réduction de l'effet d'éblouissement en utilisant la lumière diffuse

Voor conventionele kleurensensoren levert een oppervlakte met een structuur problemen op, omdat de structuur fluctuaties veroorzaakt in de glansgraad. Door een fluctuerende glansgraad wordt de kleur soms intensiever of juist minder intensief herkend. SPECTRO’s met DIL optieken zorgen voor een significante glansreductie door diffuse verlichting. Door het grote werkbereik van deze sensoren wordt zelfs bij structurele afstandsfluctuaties een betrouwbare meting gerealiseerd en kunnen de kleinste kleurverschillen worden herkend. Denk aan het bepalen van de mate van rijpheid van bloemen in de tuinbouw, deze bloemen hebben verschillende kleurovergangen maar ook een oppervlakte met structurele veranderingen.

Kleurensensor met diffuse lichtbron voor glanzende oppervlakten en objecten

Les SPECTRO avec optique DIF sont spécialement conçus pour les applications où il est nécessaire de supprimer les réflexions directes. Seule la lumière réfléchie diffuse d'un objet est reconnue par le récepteur, donc l'éblouissement ou l'éblouissement sur l'objet n'affecte pas la mesure. Pensez aux métaux brillants qui doivent être inspectés dans l'industrie de transformation des métaux.

Kleurensensor met fiber optiek - FIO

Capteurs couleur avec connexion fibre

Kleurensensor met gepolariseerd licht - POL

Détection des couleurs des objets brillants

Kleurensensoren met fiber optiek voor kleurmetingen van lichtgevende objecten en chemische markeringen

In applicaties met beperkte ruimte of waar zeer kleine oppervlaktes gecontroleerd moeten worden bieden de FIO uitvoeringen een oplossing. Een uitgebreid assortiment fibers en fiberoptieken zijn beschikbaar voor het gebruik in combinatie met de SPECTRO FIO sensoren. Daarnaast lenen de sensoren zich uitstekend voor het inspecteren van de kleur van lichtgevende objecten. Denk hierbij aan de inspectie van de lichtkleur van LED-lampen of de detectie van chemische kleurmarkeringen .

Les SPECTRO avec optique POL sont spécialement conçus pour les applications où la couleur des objets brillants doit être vérifiée. Avec ces capteurs de couleur, un filtre de polarisation est utilisé à la fois pour la source lumineuse et le récepteur. Pensez à déterminer la couleur des armoires ou des canapés brillants dans l'industrie du meuble.

Catégories de produits apparentées

Application connexe

Contacter le spécialiste du produit

Nos employés sont prêts à vous fournir les meilleurs conseils. Remplissez le formulaire de contact et décrivez l'application souhaitée avec le plus de détails possible! Nos experts se mettent immédiatement au travail.