Cours de formation FLIR ITC de niveau II de 5 jours

Cette formation de niveau II, d'une durée de 5 jours, est destinée aux thermographes avancés qui ont de l'expérience en matière d'inspection et qui possèdent des connaissances et une expérience approfondies de la thermographie infrarouge.

disponible sur demande
laissez vos coordonnées et un spécialiste vous contactera

Description

Inhoud training: ITC Level ll

U start met een presentatie over een toepassing uit uw eigen vakgebied in relatie tot het geleerde in de Level l training. Vervolgens zal uw kennis over warmteleer, infrarood stralingsleer en de werking van infrarood camera’s verdiept en verbreed worden aan de hand van vele praktijkoefeningen. De Level ll opleiding gaat dieper in op de natuurkundige achtergronden van infarode straling in relatie tot het meetobject. Hiermee bent u in staat om voor de diverse toepassingen de voor en nadelen van thermografie te benoemen, kunt u inspectie en rapportage procedures opzetten en kunt u Level l thermografen begeleiden bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Quelle formation préalable dois-je suivre ?

Voor deze cursus dient u te beschikken over een geldig Level l certificaat en minimaal één jaar ervaring met thermografische inspecties.

Qui enseigne ce cours ?

Onze trainers zijn zowel door het ITC als het BINDT erkend. Het zijn Level lll gecertificeerde thermografen met jaren ervaring in thermografische inspecties. Zij geven al meer dan tien jaar les in binnen- en buitenland. Vrijwel alle (zo’n 500) Level l thermografen in Nederland en België zijn door een van onze trainers opgeleid.

Hoe ziet de cursus agenda er uit?

De eerste drie dagen bestaan voornamelijk uit theorie met veel praktijk demonstraties. De vierde dag staat in het teken van praktijkoefeningen. De laatste dag wordt na een samenvatting afgesloten met een multiple-choice examen en het beoordelen van een thermogram.

Ontvang ik een certificaat?

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Voor het ITC level ll certificaat dient u minimaal 75% van de 60 vragen goed te beantwoorden en u ontvangt ongeveer 14 dagen na het examen de uitslag.