Continue condition monitoring met warmtebeeldcamera’s

Het stoppen van machines kost een bedrijf veel onnodige downtime en kosten. Het continu monitoren van condities met warmtebeeldcamera's in machineparken of in de staalfabriek zorgt ervoor dat machines langer mee kunnen gaan, dat storingen voorkomen worden en dat kosten worden bespaard.

Conditie monitoring

Waarom is conditie monitoring belangrijk?

Condition monitoring is een onderhoudsaanpak waarbij middelen, zoals machines en installaties worden geïnspecteerd. Daarnaast zijn problemen tijdig vast te stellen bij conditie monitoring voordat er fouten of storingen kunnen plaatsvinden. Er zijn een aantal mogelijkheden wat betreft wanneer onderhoud moet plaatsvinden. Zo kun je apparatuur laten draaien totdat er een storing plaatsvindt. Het nadeel hierbij is dat de financiële en operationele gevolgen groot kunnen zijn wanneer het een catastrofale storing is. Een andere mogelijkheid is om regelmatig reparaties door te voeren onafhankelijk van de conditie. Dat is geen kost efficiënte oplossing. Een proactieve oplossing voor veel bedrijven is om een condition monitoring programma op te stellen waarbij data over o.a. oorzaken van storingen te gebruiken zijn om de werkelijke conditie van een machine vast te stellen. Bovendien wordt zo duidelijk wat de juiste momenten zijn om onderhoudschecks en eventuele reparaties door te voeren.

Wanneer een bedrijf condition monitoring succesvol heeft toegepast zal dat een positief effect hebben op de kosten en de productiviteit op de werkvloer;

  • Een verlengde levensduur van machines, motoren en systemen
  • Verminderde energiekosten
  • Vermindering van de benodigde tijd voor onderhoud
  • Optimalisering van onderhoudsprogramma’s
  • Verbeterde beslissingen over het vermogensbeheer
  • Geen ongeplande storingen en onverwachte downtime meer

Condition monitoring met warmtebeeldcamera’s

Het monitoren van de condities van o.a. machines, installaties en gebieden wordt mogelijk met warmtebeeldcamera’s. Met deze camera’s is men in staat om in real-time (video) beelden vast te leggen of temperaturen te meten in allerlei machines, installaties of op grote terreinen. Sensor Partners biedt een aantal verschillende (vast-gemonteerde) warmtebeeldcamera’s aan die kunnen passen bij de eisen en wensen in uw applicatie.

Monitoren tijdens het afbranden van ongewenste bijproducten van afvalgassen met fakkels

Fakkels zijn in veel industrieën o.a. te gebruiken om allerlei ongewenste bijproducten van afvalgassen af te branden. Met warmtebeeldcamera’s is het mogelijk om dit proces fulltime te monitoren onafhankelijk van de weersomstandigheden. Bovendien bieden deze camera’s allerlei technische en financiële voordelen ten opzichte van technologieën zoals UV vlamdetectors en pyrometers. De FLIR A500f en A700f zijn (vast-gemonteerde) warmtebeeldcamera’s in een industriële behuizing die geschikt zijn voor ingebouwde temperatuuranalyses en daarnaast allerlei alarmfuncties hebben voor conditie monitoring in uitdagende buitenapplicaties.

Condities bij energiebedrijven dag-en-nacht monitoren

Veel elektrische onderstations als onderdeel van energiebedrijven beschikken tegenwoordig vaak over een verouderde infrastructuur. Hierbij is er een groeiend risico op fatale storingen en fouten of ongelukken. Het herstellen van deze ongeplande storingen of fouten kan catastrofale gevolgen hebben. Met behulp van geïnstalleerde warmtebeeldcamera’s bij deze onderstations zijn problemen dag-en-nacht te detecteren. Ook zijn beelden in real-time te verzenden van de camera naar een monitoring locatie op afstand. De FLIR A500f en A700f zijn (vast-gemonteerde) warmtebeeldcamera’s in een industriële behuizing die geschikt zijn voor ingebouwde temperatuuranalyses en daarnaast allerlei alarmfuncties hebben voor conditie monitoring in uitdagende buitenapplicaties.

Gietpannen in de staalfabriek monitoren

Gietpannen die te gebruiken zijn voor het omsmelten van staal hebben een beperkte levensduur. De pannen hebben een beschermende laag en als deze beschadigt of zelfs afbreekt ontstaat er een ontzettend hete buitenste laag. Op het moment dat dit niet op tijd geïnspecteerd wordt kan dat bijvoorbeeld leiden tot verbrokkeling van de pan waarmee de levens van werknemers in gevaar komen of ander aanwezig apparatuur wordt verwoest. De FLIR A500f en A700f zijn (vast-gemonteerde) warmtebeeldcamera’s in een industriële behuizing die geschikt zijn voor ingebouwde temperatuuranalyses en daarnaast allerlei alarmfuncties hebben voor conditie monitoring van deze gietpannen.

Elektrische & mechanische installaties monitoren bij productiebedrijven

Hitte opbouw in machines en installaties in een productiefabriek is niet goed voor de gezondheid van apparatuur en kan uiteindelijk leiden tot defecten. Door compacte warmtebeeldcamera’s te installeren in de machines en installaties is het apparatuur 24/7 te monitoren. De FLIR AX8 is geschikt voor temperatuurbewaking in allerlei elektrische en mechanische installaties. Op het moment dat een temperatuurgrens is overschreden wordt dit middels een alarmmelding kenbaar gemaakt. 

Voor meer informatie over wat conditie monitoring inhoudt of over welke warmtebeeldcamera geschikt is voor uw toepassing kan er contact worden opgenomen met een van onze experts!

Gerelateerde productcategorieën

Gerelateerde toepassing

Neem contact op met productspecialist

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.