Reflectorfotocellen: gepolariseerd of niet?

We behandelen de verschillen en toepasbaarheid van reflectorfotocellen met een gepolariseerde en een normale reflector. Tot slot geven we een idee over het maken van de juiste keuze voor jouw toepassing.

Reflectorfotocellen zijn fotocellen die detecties kunnen doen door de onderbreking van het lichtsignaal dat van een reflector afkomt. Is daarmee dan alles gezegd? Nee, er is namelijk onderscheid te maken tussen normale reflectorfotocellen en gepolariseerde reflectorfotocellen. In dit artikel belichten we we deze twee groepen reflectorfotocellen. In dit artikel belichten we deze twee groepen reflectorfotocellen, wanneer deze gebruikt worden en welke keuze verstandiger is.

Waarom een reflectorfotocel?

Bij een fotocel zonder reflector, zoals een tasterfotocel, wordt een object gebruikt als bron van reflectie. Deze kan er soms voor zorgen dat het uitgezonden licht alle kanten op weerkaatst wordt en er dus nauwelijks of geen weerkaatsing aankomt in de sensor.

In toepassingen waar een grotere afstand overbrugd moet worden kiest men bij fotocellen vaak voor een uitvoering met een reflector. Dit zorgt ervoor dat er met meer zekerheid een goede reflectie van het uitgezonden licht bewerkstelligd kan worden. De reflector is namelijk een stabiel en consistent oppervlak, vergeleken met bijvoorbeeld een muur of de producten die passeren met verschillende vormen en kleuren.

Wat is een gepolariseerde reflectorfotocel?

In de vorige alinea is behandeld waarom men voor een reflectorfotocel kan kiezen. Wat kan een gepolariseerde reflector daar bovenop nog verzorgen? Het antwoord is een betrouwbaardere oplossing.

In de essentie werkt een gepolariseerde reflector exact hetzelfde als een gewone reflector. Het verschil zit in de manier waarop het uitgezonden licht wordt teruggekaatst. Een reflectorfotocel met normale reflector kan in een toepassing met meerdere lichtbronnen last krijgen van interferentie. De reflector zendt dan ook het licht van deze bronnen als reflectie naar de sensor toe, waardoor verkeerde detecties kunnen optreden.

In een reflectorfotocel met gepolariseerde reflector zit er een zogeheten polarisatiefilter. Dit filter zorgt ervoor dat licht met een bepaalde golflengte wel gereflecteerd wordt en de rest niet. Door van deze eigenschap gebruik te maken, wordt alleen het licht met de golflengte van het uitgezonden licht gereflecteerd.  Daardoor is er minder kans op foutieve reflecties van ongewenste lichtbronnen naar de sensor. Dit zorgt ervoor dat de sensor met grotere zekerheid alleen het licht ontvangt dat het zelf heeft uitgezonden.

Enkele toepassingen voor reflectorfotocellen

De vertaling van de theorie rondom deze sensoren is terug te zien in de praktijk. Hieronder volgen een aantal toepassingen waar een praktische invulling wordt gegeven aan de producteigenschappen van reflectorfotocellen met een gepolariseerde of een normale reflector.

Detectie op transportbanden

Veel producten worden industrieel over een transportband vervoerd van het ene proces naar het andere. Hier kan een reflectorfotocel goed tot zijn recht komen. In de toepassing zal er een detectie gedaan worden op het moment dat een product het uitgezonden licht onderbreekt. Een reflectorfotocel met een gewone reflector voldoet meestal in dit soort toepassingen. Denk aan de SPPR 2910 5 van Telco Sensors met een potentiometer die het mogelijk maakt om de gevoeligheid in te stellen.

Wanneer dit producten zijn met een hogere reflectiviteit of wanneer er verschillende soorten producten langskomen en de kans op een misdetectie mogelijk is gaat de keuze uit naar een gepolariseerde reflectorfotocel. Een voorbeeld is de QERN/BN-0F van Micro Detectors waarmee een betrouwbare detectie gewaarborgd worden.

Voertuigdetectie

Niet alleen producten maar ook voertuigen kunnen gedetecteerd worden met een reflectorfotocel. Denk aan toegangstechniek bij een installatie in een doorgang zoals slagbomen. Wanneer een voertuig de poort gepasseerd is weet de sensor dit en kan ervoor zorgen dat de poort vervolgens afgesloten wordt. Dezelfde sensortoepassing kan ook gebruikt worden voor het tellen van het aantal auto’s dat een parkeergarage of een andere openbare ruimte binnenkomt. Een denkbare sensor is de SPPR 2910/1 5 van Telco Sensors.

Wanneer welke fotocel?

Hieronder noemen we een aantal veel voorkomende toepassingen met daarbij de meest voor de hand liggende keuze in reflectorfotocel. Staat jouw toepassing er niet tussen of wil je toch liever een expert spreken en gratis advies ontvangen? Neem dan contact met de expert rechts van dit artikel!

 Normale reflectorGepolariseerde reflector
Detectie van glanzende objecten X
Detectie van matte objectenX 
Detectie transparante objecten X
Meetbereik12 m10 m
Niveaudetectie in transparante containers X

Neem contact op met productspecialist

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.