De RMA procedure

Wat vervelend dat uw product niet (meer) naar verwachting functioneert! Om uw RMA zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen verwerken willen we u vragen onderstaand formulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. U ontvangt via e-mail de bevestiging van uw aanmelding inclusief RMA-nummer. Voorzien van dit RMA-nummer mag u de producten aan ons retourneren op het adres van uw geselecteerde vestiging.

Disclaimer
Graag willen wij u er op wijzen dat wanneer het aangeboden product niet defect blijkt te zijn, of defect is buiten de garantie voorwaarden, wij de kosten voor deze RMA zullen doorbelasten met een bijdrage voor het onderzoek, de handling en administratie. Dit zal tenminste 30% van de aanschaf waarde bedragen met een maximum van €350,-.