Opsporen persluchtlekken in pulp en papierfabrieken

Met het opsporen van persluchtlekken met een akoestische camera kunnen fabrieken lekken onder druk in persluchtsystemen veiliger en tot 10 keer sneller opsporen dan met puntscanmethoden.

Opsporen persluchtlekkages
Efficiënter omgaan met energie

De uitdaging: efficiënter omgaan met energie

Te midden van een aanhoudende energiecrisis moeten industrieën prioriteit geven aan het efficiënte gebruik van middelen om te zorgen dat ze klaar zijn voor de toekomst. In verschillende productie-industrieën, zoals papier en pulp, vormen energiekosten een aanzienlijk deel van de totale productiekosten. In de pulp- en papierindustrie kan het energieverbruik bijvoorbeeld tot 20% van de totale productiekosten uitmaken. 

Persluchtsystemen werken vaak continu in fabrieken en dragen aanzienlijk bij aan de totale energiekosten. Tijdens het hele papierproductieproces wordt perslucht gebruikt. Perslucht wordt gebruikt om de ruwe pulpvezel te scheiden en te reinigen, pneumatisch gereedschap te bedienen en zelfs regelkleppen te bedienen. 

Helaas komen er veel persluchtlekken voor in fabrieken. Persluchtsystemen verliezen doorgaans 25-30% van hun lucht aan lekken 2. Ervaren lekauditors geven aan dat sommige fabrieken veel meer dan gemiddeld verspillen, waarbij lekkageniveaus van meer dan 80% niet ongewoon zijn.3  

Persluchtlekken kunnen leiden tot energieverspilling, verminderde productiviteit en hogere bedrijfskosten, dus het is van essentieel belang voor de pulp- en papierindustrie en andere productiesectoren om deze persluchtlekken met proactieve maatregelen aan te pakken, zoals regelmatig systeemonderhoud, tijdige reparaties van lekken en de implementatie van geavanceerde lekdetectietechnologieën om de energiekosten te minimaliseren en de productie-efficiëntie te verbeteren.

Persluchtlekken
Besparen met luchtlekkages

De oplossing: veiliger en snellere detectie persluchtlekkages

In tegenstelling tot traditionele methoden zoals sniffers en leksprays biedt de FLIR Si124 ultrasone luchtlekdetector een veel veiliger en sneller alternatief voor onderhoudspersoneel. Dankzij de geavanceerde technologie kunnen persluchtlekken nauwkeurig op afstand worden geïdentificeerd, waardoor niet in de nabijheid van vermoede lekgebieden en zware machines hoeft te worden gewerkt, wat het risico op beroepsgevaren vermindert en een veiligere werkomgeving bevordert. 

Met 124 microfoons biedt de FLIR Si124 snelle en nauwkeurige lekdetectie en een inschatting van de ernst en de bijbehorende kosten in realtime met behulp van door kunstmatige intelligentie gestuurde analyses. De gevoelige microfoons van de Si124 bieden ook voordelen bij het inspecteren van hoogspanningssystemen, die een veilige afstand van de spanningvoerende apparatuur vereisen. 

Bovendien vereist de camera minimale training. De bediening met één hand maakt de camera gebruiksvriendelijk en compatibel met elke fase van de onderhoudscyclus van een fabriek, terwijl de grootschalige inspectiecapaciteit ervoor zorgt dat inspecties kunnen worden uitgevoerd zonder de productie te onderbreken, waardoor de kosten verder worden verlaagd. 

FLIR Thermal Studio Suite

Met de software van de FLIR Si124 onderscheidt deze camera zich van andere akoestische cameras. Met de FLIR Si-serie plug-in voor FLIR Thermal Studio Suite kunt u akoestische beelden van FLIR Si-serie cameras importeren naar FLIR Thermal Studio. De software stelt onderhoudsafdelingen in staat om prioriteit te geven aan rapportage en maakt het gemakkelijker voor onderhoudsmanagers om de impact van lekken op de bedrijfsresultaten inzichtelijk te maken. Met de plug-in hebt u ondersteuning voor automatische foutclassificatie, een indicatie van de ernst, aanbevolen actie voor inspectie van nutsvoorzieningen, een schatting van het lekvolume en kostenbesparingen voor luchtlekken. De software integreert zelfs thermische en akoestische beeldvorming in één rapport.

Bovendien kunnen met FLIR Acoustic Camera Viewer snel beelden via wifi worden geüpload en grondig geanalyseerd, waardoor persluchtlekken gemakkelijker kunnen worden gekwantificeerd, inclusief de geschatte lekkosten. 

FLIR Thermal Studio

Resultaten

Met de FLIR Si124 akoestische camera kunnen fabrieken lekken onder druk in persluchtsystemen tot 10 keer sneller opsporen dan met puntscanmethoden.  

De FLIR Si124 kan ook pulp- en papierfabrieken helpen geld te besparen. Om een schatting te maken van de potentiële energie die een fabriek kan besparen bij het detecteren en repareren van luchtlekken, in verhouding tot de kosten van de camera zelf, kan de Si124-LD ROI Calculator worden gebruikt. 

Uiteindelijk bieden akoestische cameras een schat aan voordelen en resultaten met betrekking tot luchtlekdetectie in pulp- en papierfabrieken. Door een ultrasone akoestische detector in te zetten, kunnen papierfabrieken geld besparen en een ononderbroken werking garanderen door verborgen persluchtlekken te identificeren voordat ze uitgroeien tot kritieke problemen.

De voordelen van het gebruik van een akoestische camera voor de detectie van luchtlekken in pulp- en papierfabrieken zijn onder meer:

  1. Men kan geld besparen en operationele continuïteit en uniforme kwaliteit garanderen door verborgen persluchtlekken op tijd op te sporen.

  2. Grote gebieden kunnen snel worden gescand en kritieke problemen nauwkeurig gelokaliseerd, voor tijd-, energie- en kostenbesparingen.

  3. Er is minimale training vereist en het is gemakkelijk op te nemen in onderhoudscycli.

  4. Levering van realtime resultaten en bruikbare gegevens voor onderhouds- en reparatieplannen via door machine learning-gestuurde analyses.

Meer weten over Opsporen persluchtlekken in pulp en papierfabrieken

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.