Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Verminder energieverlies en bespaar kosten met luchtlekkage inspectie

Perslucht is een veelgebruikte energiebron die wordt ingezet voor diverse toepassingen, zoals het aandrijven van machines, het bedienen van pneumatische gereedschappen en het regelen van processen. Helaas gaat er in veel industriële omgevingen aanzienlijke hoeveelheden perslucht verloren als gevolg van lekkages. Dit leidt niet alleen tot onnodig energieverlies, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de productiviteit, kosten, milieuprestaties en een onnodige hoge CO2 voetafdruk.

FLIR si124 ld plus

Hoe ontstaan persluchtlekkages?

Persluchtlekkages kunnen optreden als gevolg van versleten afdichtingen, beschadigde leidingen, onjuiste installatie of gebrekkig onderhoud. Deze lekkages zorgen ervoor dat de perslucht niet op de gewenste plaats aankomt, waardoor er extra lucht moet worden gegenereerd om het verlies te compenseren. Dit resulteert in een hoger energieverbruik en verhoogde kosten voor persluchtproductie.

Verhoog productiviteit

Ongecontroleerde luchtlekkages verminderen de druk en stroomsnelheid van perslucht op de gewenste plaatsen. Dit kan resulteren in vertraagde of onvolledige bediening van pneumatische apparatuur, wat de productiviteit van de werknemers negatief beïnvloedt.

Verlaag CO2 voetafdruk

Persluchtlekkages hebben niet alleen financiële gevolgen voor bedrijven, maar ook aanzienlijke milieueffecten. Ongecontroleerde lekkages dragen bij aan de CO2-voetafdruk van een bedrijf door onnodig energieverlies en verhoogde energieproductie. Dit resulteert in een hogere uitstoot van broeikasgassen, wat bijdraagt aan klimaatverandering. Door het controleren en minimaliseren van persluchtlekkages kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook hun ecologische impact verminderen en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het beheersen van lekkages is daarom een belangrijk aspect van het streven naar een lagere CO2-uitstoot en een groenere bedrijfsvoering. 

Onzichtbare kostenpost

Energieverlies: Perslucht is een dure vorm van energie. Ongecontroleerde lekkages zorgen ervoor dat een aanzienlijke hoeveelheid geproduceerde perslucht verloren gaat voordat deze haar beoogde doel bereikt. Dit energieverlies kan leiden tot aanzienlijke extra kosten op de energierekening. Een voorbeeld:

Voorbeeldsituatie*

Voorbeeld energiebesparing

*Fictieve situatie

Hoe vind ik persluchtlekkages?

Akoestische beeldcamera’s bieden een effectieve oplossing voor het opsporen van luchtlekkages in industriële omgevingen. Met hun geavanceerde detectiemogelijkheden kunnen deze camera’s de geluidsgolven detecteren die gepaard gaan met luchtlekkages. Door het geluid in beeld te brengen, kunnen ze nauwkeurig de locatie van de lekkage identificeren. Dit stelt bedrijven in staat om snel en gericht actie te ondernemen om de lekkage te verhelpen, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen en kostenverminderingen. Dankzij akoestische beeldcamera’s kunnen luchtlekkages efficiënt worden opgespoord en aangepakt, waardoor de algehele efficiëntie en duurzaamheid van industriële processen worden verbeterd.

Geschikte camera voor het opsporen persluchtlekkages

FLIR Si124

De FLIR Si124 is een akoestische beeldcamera een betrouwbare oplossing voor het lokaliseren van persluchtlekkages. Uitgerust met maar liefst 124 microfoons, is de Si124 in staat om een gedetailleerd geluidsbeeld vast te leggen en zo nauwkeurig de bronnen van luchtlekkages te identificeren. Met deze innovatieve tool kun je snel en effectief persluchtlekkages opsporen en corrigerende maatregelen nemen, wat resulteert in energiebesparing en verbeterde efficiëntie.

Voordelen persluchtlek inspectie

  • Vermindering van energieverlies en kosten: Door persluchtlekkages te minimaliseren, kan een bedrijf aanzienlijke energiebesparingen realiseren en de kosten voor persluchtproductie verlagen.
  • Verhoogde productiviteit: Een betrouwbare toevoer van perslucht zorgt voor een consistente werking van machines en pneumatische apparatuur, waardoor de productiviteit van werknemers verbetert.
  • Lagere onderhoudskosten: Het verminderen van luchtlekkages vermindert de belasting van machines en verlengt de levensduur van componenten, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.
  • Milieuvriendelijkere werkomgeving: Het verminderen van energieverlies en je CO2-voetafdruk (CO2-footprint) draagt bij aan duurzaamheid en vermindert de ecologische impact van een industrieel bedrijf. 

Meer weten over het opsporen van persluchtlekkages met akoestische beeldcamera's?